Asienbörser faller inför Fed

* Asienbörser, Wall Street backar
* Oro för Fed och Brexit tynger
* Teknikaktier sänken i USA

God morgon– Asienbörserna backar inför Feds räntepolitiska möte som inleds senare i dag samtidigt som oron för en Brexit senare denna månad lägger sordin på marknadshumöret.

MSCI-index för aktier i Asien och Stillahavsregionen exklusive Japan sjunker 0,5 procent medan Nikkei-index sjunker med 1,6 procent.

Shanghaibörsen sjunker 0,1 procent och i Hongkong backar Hang Seng-index med 0,3 procent.

Amerikanska aktieindex sjönk på måndagen pressade av den rådande makromiljön och flera av de stora teknikbolagen återfanns bland förlorarna. Microsoft tappade 2,6 procent efter nyheten att bolaget köper Linkedin, medan Apple och Facebook tappade 1,5 respektive 2,3 procent.

Det breda storbolagsindexet S&P 500 sjönk 0,8 procent jämfört med en nedgång om 0,1 procent när Stockholmsbörsen stängde. Nasdaq Composite föll 0,9 procent (-0,3) medan Dow Jones industriindex sjönk 0,7 procent (oför).

Den amerikanska tioårsräntan noteras till 1,61 procent, jämfört med 1,63 procent när den svenska räntemarknaden stängde.

Kronan är i princip oförändrad sedan klockan 16.15. En euro handlas till 9,32 kronor (9,31) och dollarn till 8,25 kronor (8,25).

Euron handlas till 1,1285 dollar, jämfört med 1,1282 dollar för en euro klockan 16.15.
Brentoljan står på morgonen i 49,92 dollar, jämfört med 50,70 dollar klockan 17.30 på måndagen. Guldpriset har samtidigt sjunkit till 1.281 dollar (1.283).